نمایش دهنده پیجرنک

info

برای نمایش پیجرنک، سایت های مورد نظر خود را در فیلد زیر وارد کنید و "چک کن!" را بزنید.
توجه کنید که آدرس هر سایت را باید در یک خط وارد کنید.
پیجرنک هر سایت عددی است بین 0 تا 10 و هرچه بیشتر باشد رتبه سایت بیشتر است.

آدرس سایت ها

نمایش_دهنده_پیج_رنک_در_سایت_و_وبلاگ